Stichting Insolventie Nederland

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling door een expert die op basis van opleiding en ervaring voor één of meerdere talen en vertaalrichting(en) door een rechtbank is beëdigd. Tevens moet de expert ook geregistreerd zijn in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV).

Zo kun je een vertaling aanvragen voor een document. De vertaling wordt gedrukt op officieel papier, met watermerk en aan het originele document verbonden. Deze documenten moeten voorzien worden van handtekening, stempel en slotformule van de vertaler. In de slotformule wordt door de vertaler verklaart dat de vertaling naar zijn weten correct en volledig is uitgevoerd. Het is echter geen 100% garantie voor een perfecte taalkundige vertaling. Wellicht ben je op zoek naar een goede vertaling waarbij het niet nodig is om een beëdigde vertaler in te huren. Veel goede vertalers zijn niet officieel beëdigd, al het het voor een rechtbank wel nodig.

Wanneer kies je voor een beëdigde vertaling?

Wanneer je van plan bent om naar het buitenland te gaan is het voor officiële documenten nodig om een beëdigde vertaling aan te vragen. Denk aan rijbewijzen, bewijsstukken in rechtszaken, diploma’s, testamenten en dergelijke.

 

Legalisatie en Apostille

Soms vraagt een Nederlandse of buitenlandse instantie extra zekerheid bovenop de beëdiging. Dan dient de handtekening van de vertaler gelegaliseerd te worden middels een ‘gewone legalisatie’ of apostille. Dit houdt in dat de rechtbank de bevoegdheid en identiteit van de vertaler bevestigd in het uitvoeren van de vertalingen.