Stichting Insolventie Nederland

Wie zijn wij?

De organisatie van de STIN
De in 1997 opgerichte Stichting Belangen Behartiging Gefailleerden, nu handelend onder de naam STIN (voluit de Stichting Insolventie Nederland) heeft zich de afgelopen 8 jaren op non-profit basis bezig gehouden met het begeleiden van – en geven van individuele hulpverlening aan – enkele honderden personen en bedrijven welke een faillissement tegen zich hebben horen uitspreken.
Daarnaast heeft de STIN de belangen van gefailleerden in het algemeen behartigt.
In 2004 heeft de STIN besloten om haar werkterrein te verleggen van het curatieve (verzorgende) karakter naar het preventieve (voorkomende) karakter van hulpverlening.
Concrete dienstverlening van de STIN

De focus van de stichting is komen te liggen bij een aantal zaken, te weten:

  1. Het voorkomen van faillissementen, middels een uitgebreid dienstenpakket dat met behulp van oud ondernemers en deskundigen die parttime hun kennis aanbieden, kan worden geïmplementeerd in bedrijven die op dit moment in een noodlijdende situatie verkeren;
  2. Het stimuleren van de zelfredzaamheid inzake schuldsaneringen door middel van een geautomatiseerd saneringsprogramma dat individuele ondernemers instaat stelt om zelfstandig een minnelijke schikking aan te bieden aan hun schuldeisers;
  3. Het signaleren van probleemgebieden in de afwikkeling van faillissementen en deze in statistische informatie doorspelen aan instanties zoals het MKB, VNO-NCW, brancheorganisaties en andere aan het onderwerp gelieerde instanties.
  4. Het ontwikkelen van visie en beleidsvoorstellen aan de hand van gesignaleerde probleemgebieden, welke aan diverse beleidsbepalende organisaties zal worden aangeboden.
    De werkwijze van de STIN is gebaseerd op methodologische aanpak door deskundigen en oud ondernemers.

De aanpak gaat verder dan reguliere advisering. Daar waar een adviseur mogelijkheden bespreekt en de ondernemer verder zelfstandig laat opereren, staan medewerkers van de STIN naast de ondernemer en helpen bij de uitvoering van de plannen.

gebouw11