Stichting Insolventie Nederland

Verschillende rechtsgebieden

Het recht gaat over heel veel zaken zoals samenwonen, hypotheken, verzekeringen, vergunningen en nog veel meer. Omdat er zoveel soorten rechtsgebieden zijn, zijn er ook veel soorten advocaten. Zo heb je een advocaat onderwijsrecht, een advocaat ondernemingsrecht en nog veel meer. Omdat het recht zo breed is wordt het opgedeeld in vijf rechtsgebieden. Dit zijn: staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, burgerlijk recht en internationaal recht. Je leest hieronder wat de verschillende rechtsgebieden inhouden.

Staatsrecht

Het staatsrecht regelt eigenlijk de organisatie van de overheid. Zo vind je er regels over de overheidsorganen en de rol van de burger in de staat. Zo bijvoorbeeld ook de onderlinge verhouding tussen de Tweede Kamer en de regering, de rol van de koning en het kiesrecht van de burgers. In de Grondwet staan basisregels waar je eigenlijk niet omheen kunt. Andere belangrijke wetten van het staatsrecht staan in de Kieswet, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Politiewet.

Bestuursrecht

Het ordenen van de samenleving wordt ook wel besturen genoemd, hiermee wordt er gezorgd voor een goed verloop van allerlei zaken. Dit is de taak van de overheid. In het bestuursrecht staan onder andere de wetten waar de overheid zich aan moet houden bij het besturen van het land. Het lijkt best veel op staatsrecht want ook dit recht gaat over de overheid. Het verschil tussen deze twee is alleen dat bij staatsrecht een organisatieplaatje gegeven wordt en bij het bestuursrecht wordt geregeld hoe de overheid met haar burgers moet omgaan. Een van de belangrijkste wetten in het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet geeft de overheidsorganen heel wat regels mee voor de uitoefening van de bestuurstaak. Zo zijn er regels die ervoor zorgen dat de overheid overal eerlijke besluiten overneemt. Daarnaast staat er ook in deze wet beschreven wat de rechten van de burger zijn zodra er onenigheid is over een bepaalde zaak. Als je het dus ergens niet mee eens bent kun je kijken bij het bestuursrecht wat je eraan kunt doen.

Burgerlijk recht

Eigenlijk alle dagelijkse dingen in het leven van een burger staan in het burgerlijk recht beschreven. Denk hierbij aan wonen, werken, boodschappen doen, etc. In het burgerlijk recht staat ook beschreven hoe burgers naar elkaar moeten handelen en wat hun rechten en plichten zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het huren van een huis maar ook over het kopen van een auto. De belangrijkste regels van het burgerlijk recht staan in het burgerlijk wetboek.