Stichting Insolventie Nederland

Ondernemingsrecht voor ondernemers

Ondernemers zijn mensen die een bedrijf starten. Op het moment dat u als ondernemer een bedrijf start, dan is het eerste wat u te doen staat het kiezen van een zogenaamde rechtsvorm. Maar welke rechtsvorm kiest u als u een bedrijf heeft of start? Dat is een goede vraag. Ondernemingsrecht gaat over de rechten die u als bedrijf heeft. Dit soort recht valt onder het fiscaal recht en geldt enkel en alleen voor bedrijven die als doel hebben om winst te maken. Per rechtsvorm zijn de regels echter verschillend als het gaat om ondernemingsrecht. Daar moet rekening mee worden gehouden op het moment dat u voor een bepaalde rechtsvorm gaat kiezen. Wat de juiste rechtsvorm is die past bij uw onderneming; dat is iets wat u goed moet overwegen. Hierbij kan iemand worden ingeschakeld die verstand heeft van ondernemingsrecht en die u kan adviseren op het gebied van de diverse rechtsvormen. Bedrijven moeten aan veel denken, of eigenlijk niet de bedrijven zelf, maar de ondernemers die de bedrijven oprichten. Daarom is het zaak dat er rekening wordt gehouden met wat er allemaal speelt op het gebied van arbeidsrecht. U heeft te maken met arbeidsrecht wanneer:

 

  • U een ondernemer bent met een eigen bedrijf dat winst wil maken;
  • U als ondernemer een andere of nieuwe rechtsvorm wilt kiezen;
  • U een onderneming wilt starten samen of alleen of wanneer u wilt stoppen;
  • U problemen heeft met een fusie of met een overname en geen raad weet;
  • U de algemene voorwaarden of contracten wilt opstellen.

 

Ondernemingsrecht valt onder fiscaalrecht

Ondernemingsrecht valt onder het fiscaal recht. Het heeft te maken met bedrijven die winst willen maken. Daarom vallen bijvoorbeeld organisaties die goede doelen behartigen niet onder het ondernemingsrecht. Dat heeft te maken met de doelstellingen van dergelijke bedrijven. Bedrijven die geld verdienen om aan goede doelen te geven genieten van andere rechten en plichten die vaak gunstiger zijn als het gaat om bijvoorbeeld het betalen van belastingen. Hoe dat precies zit kan altijd worden nagevraagd aan een jurist die verstand heeft van ondernemingsrecht en ander soort recht. De meeste bedrijven maken gebruik van de diensten van een accountant. Vaak heeft deze accountant niet alleen verstand van administratieve en fiscale, maar ook van de juridische zaken.

Rechten en plichten

Iedereen in Nederland krijgt te maken met rechten en plichten. We zijn een land waar regels gelden die moeten worden nageleefd. Dat geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor instanties en bedrijven. In dat laatste geval spreken we van ondernemingsrecht. Als u meer wilt weten over dit specifieke recht, dan zijn er verschillende mogelijkheden om informatie op te vragen. In Nederland hebben we een rechtssysteem dat nog al eens aan verandering onderhevig is. Dat betekent dat wanneer er zaken veranderen die invloed hebben op uw positie als bedrijf, dat hier direct rekening mee moet worden gehouden. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om samen te werken met een vaste persoon die verstand heeft van de rechten op dit gebied. Advocatenkantoor Ondernemingsrecht is hier een goed verbeeld van.

Meer informatie over ondernemingsrecht? Kijk dan op www.flib.nl.