Stichting Insolventie Nederland

De verdeling van de boedel bij een faillisement

Wanneer een schuldenaar niet in staat is om aan te voldoen aan zijn of haar financiële verplichtingen of gestopt is met betalen van schuldeisers, dan kan de schuldeiser door middel van een advocaat een faillissement aanvragen. Een faillissement  wordt ook wel insolventie genoemd, wat staat voor financieel onvermogen. Bedrijven kunnen failliet worden verklaard en wanneer dit een eenmanszaak, VOF of een maatschap betreft is de eigenaar ook privé aansprakelijk. In het geval van een rechtspersoon in de vorm van een NV of BV is de eigenaar niet privé aansprakelijk, maar wordt alleen de onderneming failliet verklaard. Alleen als er sprake is van wanbeleid kan ook de bestuurder van een NV of BV privé aansprakelijk worden gesteld. Wanneer is vastgesteld dat een bedrijf of persoon failliet is verklaard, dan zal een curator zich ontfermen over de boedel en de belangen van de schuldeiser te behartigen. Zaken als computers, meubels, printers en tal van andere zaken. Bij relatief grote organisaties worden er meerdere curatoren ingezet.

Het proces van verdeling

Allereerst wordt onder andere het salaris van de curator betaald en alle andere directe kosten met betrekking tot het proces van faillissement. Vervolgens worden de preferente schuldeisers voorzien in hun belangen. Daarna volgen de gewone schuldeisers en worden hun schulden betaald met de opbrengsten van de verkoop van de boedel. Wanneer er nog geld over is zal dit restant gaan naar eventuele overgebleven schuldeisers en als er dan nog geld over is wordt dit uitgekeerd naar de aandeelhouders indien het een NV of BV betreft. Als er sprake is van een faillissement van een natuurlijk persoon gaat het overige geld naar de eigenaar. Echter geldt vaak in de praktijk dat er geen geld over is om uit te keren naar aandeelhouders of de eigenaar en ook normale schuldeisers kunnen minder of geen geld terugkrijgen dan ze eigenlijk recht op hebben.

Een curator zal aan de slag gaan met alle activa van de organisatie en zal alles documenteren en taxeren om zodoende een goede waarde vast te kunnen stellen voor de verkoop. Tevens wordt er een protocol op gesteld waarin vastgelegd wordt onder welke voorwaarden er geboden kan worden. Dit wordt het biedingsprotocol genoemd. Ook wordt er vastgesteld welke onderdelen allemaal in aanmerking komen voor bieding en deze worden opgesomd in het zogenaamde bidbook. Dit kunnen machines, computers, kantoormeubelen en tal van andere zaken zijn. Houdt namelijk rekening met het feit dat het pand verbouwd zal worden voor toekomstig gebruik.