Stichting Insolventie Nederland

Author Archive: t65jhy865

Ondernemingsrecht voor ondernemers

Ondernemers zijn mensen die een bedrijf starten. Op het moment dat u als ondernemer een bedrijf start, dan is het eerste wat u te doen staat het kiezen van een zogenaamde rechtsvorm. Maar welke rechtsvorm kiest u als u een bedrijf heeft of start? Dat is een goede vraag. Ondernemingsrecht gaat over de rechten die u als bedrijf heeft. Dit soort recht valt onder het fiscaal recht en geldt enkel en alleen voor bedrijven die als doel hebben om winst te maken. Per rechtsvorm zijn de regels echter verschillend als het gaat om ondernemingsrecht. Daar moet rekening mee worden gehouden op het moment dat u voor een bepaalde rechtsvorm gaat kiezen. Wat de juiste rechtsvorm is die past bij uw onderneming; dat is iets wat u goed moet overwegen. Hierbij kan iemand worden ingeschakeld die verstand heeft van ondernemingsrecht en die u kan adviseren op het gebied van de diverse rechtsvormen. Bedrijven moeten aan veel denken, of eigenlijk niet de bedrijven zelf, maar de ondernemers die de bedrijven oprichten. Daarom is het zaak dat er rekening wordt gehouden met wat er allemaal speelt op het gebied van arbeidsrecht. U heeft te maken met arbeidsrecht wanneer:

 

  • U een ondernemer bent met een eigen bedrijf dat winst wil maken;
  • U als ondernemer een andere of nieuwe rechtsvorm wilt kiezen;
  • U een onderneming wilt starten samen of alleen of wanneer u wilt stoppen;
  • U problemen heeft met een fusie of met een overname en geen raad weet;
  • U de algemene voorwaarden of contracten wilt opstellen.

 

Ondernemingsrecht valt onder fiscaalrecht

Ondernemingsrecht valt onder het fiscaal recht. Het heeft te maken met bedrijven die winst willen maken. Daarom vallen bijvoorbeeld organisaties die goede doelen behartigen niet onder het ondernemingsrecht. Dat heeft te maken met de doelstellingen van dergelijke bedrijven. Bedrijven die geld verdienen om aan goede doelen te geven genieten van andere rechten en plichten die vaak gunstiger zijn als het gaat om bijvoorbeeld het betalen van belastingen. Hoe dat precies zit kan altijd worden nagevraagd aan een jurist die verstand heeft van ondernemingsrecht en ander soort recht. De meeste bedrijven maken gebruik van de diensten van een accountant. Vaak heeft deze accountant niet alleen verstand van administratieve en fiscale, maar ook van de juridische zaken.

Rechten en plichten

Iedereen in Nederland krijgt te maken met rechten en plichten. We zijn een land waar regels gelden die moeten worden nageleefd. Dat geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor instanties en bedrijven. In dat laatste geval spreken we van ondernemingsrecht. Als u meer wilt weten over dit specifieke recht, dan zijn er verschillende mogelijkheden om informatie op te vragen. In Nederland hebben we een rechtssysteem dat nog al eens aan verandering onderhevig is. Dat betekent dat wanneer er zaken veranderen die invloed hebben op uw positie als bedrijf, dat hier direct rekening mee moet worden gehouden. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om samen te werken met een vaste persoon die verstand heeft van de rechten op dit gebied. Advocatenkantoor Ondernemingsrecht is hier een goed verbeeld van.

Meer informatie over ondernemingsrecht? Kijk dan op www.flib.nl.

Meer weten over ondernemingsrecht?

Het is als ondernemer altijd verstandig om je te verdiepen in ondernemingsrecht. Deze tak van sport is voor veel ondernemers niet bepaald hun expertise, maar gelukkig kun je op internet bijvoorbeeld veel vinden over ondernemingsrecht. Er is een tijdschrift, er zijn sites die hier veel meer over kunnen vertellen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om een expert op het gebied van ondernemingsrecht in te schakelen, mocht je zelf geen tijd of moeite in dit fenomeen willen of kunnen steken. Maar dat het belangrijk is, kan niet genoeg worden benadrukt!

Schakel de juiste hulp in

Ondernemingsrecht komt namelijk regelmatig om de hoek kijken in de wereld van de ondernemer. Als je bijvoorbeeld een bedrijf overneemt, of een handelscontract afsluit. Dit soort werkzaamheden mogen niet worden onderschat, en dienen op correcte wijze te worden afgehandeld. Advocatenkantoor Ondernemingsrecht, is een goed voorbeeld van een instantie die hier van grote waarde kan zijn. Dus kijk eens om je heen en wie weet heb je snel een geschikte hulp gevonden. Kijk eens op de site of zij al wat hebben bereikt op dit gebied en wat hun ervaring is. Dan zul je zien wat die voor jou kunnen betekenen. Kijk op www.flib.nl voor meer informatie over ondernemingsrecht.

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Bent u erbij gelapt door een bedrijf? Of vreest u juist zelf aansprakelijk te worden gehouden wegens uw bestuursfunctie? Dit artikel zal op neutrale toon de gronden voor en gevolgen van bestuurdersaansprakelijkheid behandelen. Er moet voor wat betreft de gronden een onderscheid worden gemaakt tussen aansprakelijkheid in en buiten faillissement. Bij aansprakelijkheid in faillissement speelt de boekhouding een grote rol. Dat laat zich als volgt illustreren. Gaat een bedrijf failliet waarvan al jaren geen jaarrekening is gedeponeerd, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dit is anders wanneer zij in rechte aannemelijk maken dat het verzuimen de stukken te deponeren geen belangrijke oorzaak van het faillissement was. In de praktijk is dit haast onmogelijk te bewijzen.

Bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement

Is er geen sprake van een faillissement, dan is het niettemin mogelijk  een bestuurder van een vennootschap aansprakelijk te houden voor wanbestuur. De grond die de wet hiervoor noemt is ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Deze grond kan echter alleen door de rechtspersoon zelf worden ingeroepen. Te denken valt dan aan de bestuurder die er met de inhoud van de kas vandoor is gegaan. Ook derden, zoals handelaren van de vennootschap, kunnen echter een bestuurder in privé aanspreken. Dit kan wanneer de bestuurder een betalingstoezegging heeft gedaan waarvan hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap die verplichting niet kon nakomen. Dan moet u denken aan een bestuurder die een veel te forse lening aangaat, terwijl het om een bedrijf met een klein kapitaal gaat. De persoon wiens lening ‘verdampt’ (of vaker: het bedrijf dat de lening heeft verstrekt) kan dan tegen de bestuurder ageren.

Aansprakelijkheid voor feitelijke leidinggevers

Niet altijd is de bestuurder of zijn de bestuurders de werkelijke ‘beslissers’ in de vennootschap. Vaak genoeg komt het voor dat er een externe partij is die toch het beleid bepaalt. Ook deze feitelijk leidinggevers kunnen op grond van de wet worden aangesproken. Dat betekent dat zij zich niet kunnen verschuilen achter het feit dat zij geen formeel bestuurder van de betrokken vennootschap zijn in het geval zij onbehoorlijk besturen.